Werkgroep Taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen op volgende vlakken:


Taalbegrip

Moeilijkheden met het begrijpen van de taal.


Taalvorm

Zinnen blijven kort en ongestructureerd, er is sprake van grammaticaal onjuiste, ofwel ‘kromme’ zinnen en er is moeite met woordvorming.


Taalinhoud

Er kan sprake zijn van een te kleine woordenschat en het begrijpen en vertellen van verhalen is moeilijk. Er wordt vaak over dezelfde vertrouwde onderwerpen gepraat, het is lastig om buiten het hier en nu te vertellen. Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar.


Taalgebruik

Er zijn problemen met het gebruiken van taal in de communicatie en er zijn moeilijkheden in de communicatievoorwaarden; bv. luisteren en oogcontact in gesprekssituaties.

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen. Tevens spelen de mogelijkheden van het kind, psychologische factoren, sociale factoren en de aard en hoeveelheid taalaanbod een rol. Het is van groot belang dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere taal- en denkontwikkeling.

Wij helpen jou of je kind graag doorheen deze moeilijkere periode en bieden je een individuele en warme begeleiding.