Werkwijze

Na aanmelding (via bijvoorbeeld arts, CLB, school of op eigen initiatief, …) vindt een intakegesprek met ouders of voogd plaats. Indien aangewezen volgt eerst een fase van onderzoek.
Er wordt in ons centrum nooit zomaar uit de losse pols behandeld. Beïnvloedende factoren of eventueel onderliggende problemen worden in kaart gebracht, er wordt een oorzaak gezocht waardoor ons behandeling sterk in duur kan worden beperkt. Tijdens de interne (multidisciplinaire) bespreking worden de dossiergegevens en testresultaten besproken. Er vindt een adviesgesprek plaats met de ouders en we stellen een behandelingsplan op maat van het kind of de jongere (en hun ouders) op.
Tijdens de therapie worden motivatie en plezierbeleving vooropgesteld in het leerproces. In onze therapie benoemen we positief en blijven we altijd positief. We zorgen voor uitdagingen en een oplopende moeilijkheidsgraad. Tenslotte werken we handelingsgericht en streven we naar een optimale samenwerking tussen kinderen, ouders, school en therapeut(en) of volwassene en zijn omgeving.
Op consultatieve basis kunnen we beroep doen op onze kinder- en jeugdpsychiaters. In een pluridisciplinair overleg met alle betrokkenen wordt besproken welke verdere stappen nodig zijn om het diagnostisch onderzoek te vervolledigen en/of om de behandeling te optimaliseren.