Werkwijze

Na aanmelding (via bijvoorbeeld arts, CLB, school of op eigen initiatief, …) vindt steeds een intakegesprek met (één van de) ouders, voogd en/of de cliënt zelf plaats. Indien aangewezen, volgt eerst een fase van onderzoek, afhankelijk van casus tot casus.

Er wordt in ons centrum nooit zomaar uit de losse pols behandeld. Beïnvloedende factoren of eventueel onderliggende problemen worden in kaart gebracht en er wordt een oorzaak gezocht waardoor de behandeling sterk in duur kan worden beperkt. Tijdens intern (multidisciplinair) overleg worden de dossiergegevens en testresultaten besproken. Er vindt een adviesgesprek plaats met de ouders en/of de cliënt en we stellen een behandelingsplan op maat op.

Tijdens de therapie worden motivatie en plezierbeleving vooropgesteld. We proberen ook steeds positief te blijven. We zorgen voor uitdagingen en een oplopende moeilijkheidsgraad waar dit relevant is. Tenslotte werken we handelingsgericht en streven we naar een optimale samenwerking tussen kinderen, ouders, school en therapeut(en) of de volwassene en de omgeving.

In een pluridisciplinair overleg met alle betrokkenen wordt besproken welke verdere stappen nodig zijn om een diagnostisch onderzoek te vervolledigen en/of om de behandeling te optimaliseren.