Werkgroep Neurologie

Onze dienst logopedie kan ook ondersteuning bieden in de revalidatie na een ziekenhuisopname. We hebben reeds jaren een goede samenwerking met verschillende dokters en professoren, verpleegkundig personeel en collega's in het werkveld.

We onderscheiden onder andere:

 • revalidatie van verschillende neurologische spraak- en taalstoornissen die ontstaan na hersenbeschadiging (tromboses, ...)
 • revalidatie na kanker, bestraling, trauma
 • revalidatie bij ziektebeelden zoals MS, ALS, dementie,...
 • revalidatie na laryngectomie


Afhankelijk van welk deel in de hersenen geraakt is, kunnen verschillende symptomen opduiken en zullen andere therapeuten uit de werkgroep de behandeling op zich nemen:

 • problemen om woorden te vinden (Afasie)
 • problemen om klanken uit te spreken, onverstaanbare spraak (Dysartrie)
 • slikproblemen
 • uitval van het linker of rechter gezichtsveld
 • halfzijdige verlamming (Hemiplegie)
 • verwardheid
 • depressie
 • vermoeidheid
 • onvermogen om complexe handelingen uit te voeren
 • onvermogen om personen, voorwerpen of andere zaken te herkennen
 • ...


Na grondig onderzoek en het verzamelen van alle medische bilans van de ontslaggevende dienst van het ziekenhuis starten wij een nauwgezet handelplan op.

Naast de remediëring van de stoornis begeleiden wij de patiënt waar mogelijk, staan we bij waar we kunnen in de zorg en zorgen we voor een aangename babbel en gezelschap.