Werkgroep Dyslexie en leerproblemen

Binnen deze werkgroep helpen wij kinderen, adolescenten en volwassenen met hun schrijf-, lees- en rekenproblemen. Het is belangrijk om leerproblemen snel te herkennen en te behandelen omdat ze aanleiding kunnen geven tot een belangrijke leerachterstand en frustratie. Onze ervaren therapeuten werken dag na dag samen om onze cliënten kwalitatief hoogstaande hulp te bieden.


Wat is een LEERSTOORNIS?

De leerstoornissen vormen een groep van aandoeningen waartoe dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dysgrafie, ADD, ADHD en niet-verbale leerstoornissen behoren. Een aantal vaardigheden worden niet vlot beheerst zoals bijvoorbeeld het rekenen (dyscalculie).


Wat is een LEERPROBLEEM?

Leerproblemen verschillen van leerstoornissen omdat het niet om een ‘aandoening’ gaat. Meestal gaat het om kinderen of adolescenten die tijdelijk wat minder presteren op school, vaak door externe factoren. Hier is het zeer zinvol hulp te bieden teneinde de achterstand tijdig aan te pakken en het probleem niet groter te laten worden.


Wat is een LEERACHTERSTAND?

Tijdelijk achterop raken terwijl je voordien normaal presteerde, meestal door medische of sociale factoren. Hier helpen wij een duwtje in de juiste richting te geven.