Jongeren (12-23)

De adolescentie is een heel onvoorspelbare periode. Men begint te experimenteren met stijlen, vriendschappen en liefdesrelaties. Elke jongere zoekt een eigen manier om al die veranderingen die met deze leeftijd gepaard gaan de baas te kunnen. Dit is een proces van trial and error waarbij je je eigen identiteit ontwikkeld. Indien er sprake is van ontwikkelingsstoornissen, handicaps, taal- en rekenstoornissen en/of motorische stoornissen neemt de complexiteit van de leefwereld van de jongere toe. We bieden gepaste ondersteuning - meer bepaald: hulpmiddelen, inzichten en vaardigheden - waarmee de jongere zijn of haar veerkracht en zelfregulatie toeneemt.