Psychomotoriek

Onze psychomotore therapeuten en kinesitherapeuten richten zich op de ontwikkeling en motoriek van kinderen en jongeren. Psychomotoriek is een belangrijke bouwsteen in élk leerproces en wordt soms wel eens over het hoofd gezien. Deze therapie werkt niet enkel op fijn- of grofmotorische vaardigheden, maar ook op schrijfmotoriek, aandacht, concentratie, werkhouding, ruimtelijk- visuele vaardigheden en denk- en leesstijl.

Kinderen leren spelenderwijs en ontwikkelen door middel van ervaringen. Dit verloopt echter niet steeds vanzelfsprekend. Wij willen een opstapje bieden en deze grote stappen ondersteunen tijdens dit leerproces. Psyhomotore therapie of kinesitherapie kan hierin een noodzakelijke schakel zijn.

Bij de revalidatie van kinderen en jongeren met psychomotorische moeilijkheden en/of ontwikkelingsvertraging richten we onze aandacht op de globale ontwikkeling. We werken rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind. Daarbij gaan we uit van de wisselwerking tussen het denken, voelen en het bewegen (motoriek). In de therapie wordt steeds vertrokken vanuit een hulpvraag van het kind zelf, de ouders of de schoolomgeving. De psychomotore therapeuten en kinesitherapeuten geven een oordeel over de (psycho)motorische problematiek aan de hand van een motorisch onderzoek en gaan deze doelmatig en doeltreffend aanpakken door middel van wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen.

Info Folder: