Onderzoek

Een uitgebreid (psycho)motorisch onderzoek wordt afgenomen. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en gestandaardiseerde testen worden afgenomen. Deze kunnen omvatten:

 • Test voor grove en fijne motoriek:
  • Observatie van het kunnen van het kind. Er wordt gekeken op welke manier het kind beweegt. We beoordelen zowel kwalitatief als kwantitatief.
 • Grafo- en/of schrijfmotorische test:
  • Zowel het schrijfproduct als –proces wordt geobserveerd en geanalyseerd.
 • Visuele ruimtelijke vaardigheden:
  • Er wordt nagegaan hoe de visuele stimuli georganiseerd en geïnterpreteerd worden. De functie met betrekking tot visueel geheugen, visuele discriminatie van vorm, grootte, kleur, enz…
 • Visueel motorische integratie test:
  • Er wordt gekeken hoe het kind omgaat met ruimtelijke structuratie en of het in staat is om het zien, denken en doen goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt de motorische coördinatie en visuele perceptie onderzocht.