Trainingen

Ieder kampje of training is gericht op een specifiek thema en biedt een denkkader aan dat aansluit bij de wereld van het kind en geeft hen de kans om op zoek te gaan naar eigen antwoorden. Ze leren deze te verwoorden, verwerken en plaatsen om vervolgens te kunnen toepassen in hun persoonlijke leefwereld.

[b]Nieuw vanaf 2017: [i]4-delige oudergroep rond concentratiemoeilijkheden en -stoornissen bij kinderen en jongeren[/i]
[/b]Meer info volgt!

[b]Aardig Sociaalvaardig
[/b]Binnen deze 10-delige groepstraining leren we samen van en aan elkaar om aardig sociaalvaardig te zijn.
We staan stil bij onszelf en anderen. Wat is vriendschap? Hoe werk ik goed samen? We oefenen op nee zeggen, omgaan met pestgedrag en we leren problemen oplossen. We oefenen op grenzen stellen, maar leren ook op tijd de teugels eens te laten vieren. We gaan samen op zoek naar de perfecte balans!
Onze sociale vaardigheidstraining voor [b]kinderen [/b]start op[b][i] 01/02/2017.[/i][/b]

Moment: [b]woensdag van 17u30 tot 18u30[/b].
Locatie: Klossestraat 4 te Zwijnaarde.
Onze sociale vaardigheidstraining voor [b]jongeren[/b] start in [b]februari 2017[/b] (specifieke startdatum nog te bepalen).
Moment: [b]zaterdag van 13u30 tot 14u30.[/b]
Locatie: Klossestraat 4, te Zwijnaarde.

[b]Aandachts- en geheugentraining[/b]
U kan bij ons terecht voor een training van aandacht en geheugen via de ATAG-K training. Deze training is gericht op een verbetering van het functioneren van de aandacht en het geheugen. Kinderen en jongeren leren met behulp van de training zo optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande aandachts- en geheugencapaciteiten, door een combinatie van enerzijds oefening en anderzijds het aanleren van specifieke aandachts- en geheugentechnieken, ondersteund door gedragstherapeutische technieken die van belang zijn gebleken bij leerprocessen.

[b]Omgaan met mijn dyslexie en/of dyscalculie
[/b]Kinderen en jongeren met deze diagnose weten vaak wel dat sommige zaken voor hen niet zo vanzelfsprekend zijn, maar wat houdt dyslexie en/of dyscalculie nu precies in? Wat betekent het om deze diagnose te hebben? Wat zijn de oorzaken en zijn er oplossingen? Samen met het kind of de jongere gaan we op zoek naar wat de invloed nu precies is van hun leerstoornis en helpen we hen om hun moeilijkheden een plaatsje te geven. We gaan op zoek naar hoe zij het beste kunnen omgaan met hun moeilijkheden, maar gaan ook op zoek naar hun sterktes en hoe ze deze sterktes kunnen aanwenden in het dagelijkse leven en op school.
[b]
[/b]

We werken bewust met kleine groepjes om individuele bijsturing mogelijk te houden.
Tip: tijdig inschrijven is een must!