Kampen-Trainingen

Elk kamp of elke training werkt rond een specifiek thema. Binnen dit thema wordt dan aan alle deelnemers een denkkader aangeboden waar ze mee aan de slag kunnen gaan in het zoeken naar eigen antwoorden om deze uiteindelijk te kunnen toepassen in hun persoonlijke leefwereld. Om goed aan te sluiten bij de noden van elke deelnemer, starten we ook hier steeds met een verkennend intakegespek om het kamp of de training zo goed mogelijk op maat af te stemmen en aan de verwachtingen van ouders of cliënten te voldoen.

Kampen en trainingen worden op verschillende gebieden aangeboden:

  • Sociale Vaardigheid
  • Aandacht- en Concentratie
  • Faalangst
  • Gevoelens
  • Psycho-educatie rond verschillende onderwerpen (ADD/ADHD, ASS, leerstoornissen,…)
  • Autisme
  • Spelend lerenen metend rekenen
  • Op naar het eerste leerjaar
  • Op naar het eerste middelbaar


De BalanSS-kampen zijn erop gericht het spelend-leren nog concreter uit te werken waarin de doeltaken worden gecombineerd met sport, spel en creativiteit. Aan het eind van een kamp of training vertrekt elk kind/jongere met een rugzak vol persoonlijke handvaten waar ze verder mee aan de slag kunnen.

We houden de groepen beperkt om individuele bijsturing mogelijk te maken, een persoonlijke aanpak te kunnen hanteren en een maximale kwaliteit te garanderen.

Indien u interese heeft voor één van onze kampen of trainingen of er is meer uitleg gewenst over de inhoud of de momenten wanneer welke kampen ingepland zullen worden, aarzel niet contact op te nemen, telefonisch op 09 383 79 44 of per mail naar secretariaat@balanss.be.