Orthopedagogie

Zowel opvoeden als opgroeien zijn processen die met momenten onder grote druk kunnen komen te staan. Soms loopt het helemaal niet zoals je verwacht had en heb je nood aan een luisterend oor of iemand die je tips en advies kan geven om je terug op weg te helpen. Hiervoor kan je terecht bij ons team orthopedagogen.

Het loopt in een gezin niet altijd allemaal van een leien dakje. Je zoon en/of dochter heeft het moeilijk op school of stelt moeilijk gedrag en je weet soms niet goed hoe je je kind hierbij kan ondersteunen, of je hebt hier zelf ondersteuning bij nodig. Het valt ook wel eens voor dat je als ouder zelf problemen ervaart waardoor er spanningen ontstaan. In zulke gevallen kan het nuttig zijn dat een externe persoon jou of jouw gezin opnieuw op weg helpt. Dit is de taak van een orthopedagoog. Onze orthopedagogen ondersteunen gezinnen met kinderen en jongeren die in hun normale ontwikkeling geremd worden. Deze begeleiding vindt plaats in de ruimere omgeving van de persoon, d.w.z. de school, familie of zelfs vrije tijd.

Mogelijke begeleiding door een orthopedagoog:

 • Samen zoeken naar oplossingen op opvoedingsvragen
 • Helpen bij het structureren van het (gezins)leven
 • Het leren leren stimuleren en onderwijzen bij jongeren
 • Ondersteuning bij de verwerking van een diagnose
 • Ondersteuning bij zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Gedragsmodificerende technieken aanbieden
 • Ondersteunen bij problemen op school (vb.: pestgedrag, faalangst, leermoeilijkheden,…)
 • Samen zoeken naar gepaste hulp bij specifieke vragen of problemen (vb.: logopedie, psychologen, kind en gezin, ergotherapeuten, …)
 • Het geven van uitleg van de problematiek op school, werk, jeugdbeweging,…
 • Trainingen van sociale vaardigheden.
 • Broer-zus relatie ondersteunen/ verdiepen
 • Leren omgaan met beperkingen
 • Communicatievaardigheden verbreden


Deze begeleiding kan onder specifieke vormen worden aangeboden:

 • Ouderpraatgroepen
 • Kindergroepen
 • Individuele begeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Begeleiding aan huis
 • Begeleiding in de klas/school
 • Creatieve knutselsessies


De hulpvraag wordt steeds in kaart gebracht tijdens een verkennend intakegesprek waarin duidelijk wordt wie met welke vraag komt en welke begeleiding gewenst is. Er wordt gekeken naar uw krachten en naar de zaken die u motiveren om te betrekken in de hulpverlening. Nadien gaat de orthopedagoog aan de slag met de informatie om samen met het kind/de jongere, de ouders en de rest van het gezin tot een gepaste hulpverlening te komen. Er wordt een handelingsplan opgemaakt met concrete doelen en verwachtingen. We gaan met de gehele context aan de slag om terug op pad te gaan. Als blijkt dat er een intensievere of andere ondersteuning gewenst is, zoekt de orthopedagoog samen met u naar een verder traject.