Orthopedagogie

Opvoeden en opgroeien is een (groei-) proces dat met momenten onder grote druk kan komen te staan. Soms loopt het helemaal niet zoals je verwacht had en heb je nood aan een luisterend oor die je terug op weg kan helpen met enkele tips en adviezen. Daarvoor kan je terecht bij ons team orthopedagogen.
Soms loopt het in een gezin niet allemaal van een leien dakje. Je zoon en/of dochter heeft het moeilijk op school of stelt thuis moeilijk gedrag. Soms heb je als ouder zelf teveel problemen waardoor er spanningen ontstaan. Maar ook gewoon soms weet je niet hoe je uw kind het best kan ondersteunen bij schoolproblemen. Dan kan het nuttig zijn dat iemand anders je gezin weer mee op weg helpt. Dit is de taak van een orthopedagoog. Onze orthopedagogen ondersteunen gezinnen met kinderen en jongeren die in hun normale ontwikkeling geremd worden. Deze begeleiding vindt plaats in de ruimere omgeving van de persoon, d.w.z. de school, familie of zelfs vrije tijd. De begeleiding die mogelijk is:
· Het samen zoeken naar oplossingen van opvoedingsvragen.
· Helpen bij het structureren van het (gezins-)leven.
· Het leren leren stimuleren en onderwijzen bij jongeren.
· Ondersteuning bij de verwerking van een diagnose.
· Ondersteunen bij zelfbeeld en zelfvertrouwen.
· Gedrag modificerende technieken aanbieden.
· Ondersteunen van schoolproblemen (vb.: pestgedrag, faalangst, leermoeilijkheden, etc.).
· Samen zoeken naar gepaste hulp bij specifieke vragen of problemen (vb.: logopedie, psychologen, kind en gezin, ergotherapeuten, …).
· Het geven van uitleg van de problematiek op school, werk, jeugdbeweging,…
· Trainingen van sociale vaardigheden.
· Broer-zus relatie ondersteunen/ verdiepen.
· Leren omgaan met je beperkingen.
· Communicatievaardigheden verbreden.
· …
Al deze zaken die aangeboden worden kunnen in specifieke begeleidingsvormen gegeven worden, zoals:
· Ouderpraatgroepen.
· Kindergroepen.
· Individuele begeleiding.
· Gezinsbegeleiding.
· Begeleiding aan huis.
· Begeleiding in de klas/school.
· Creatieve knutselsessies.
· …
Onze orthopedagogen bekijken altijd samen met het gezin/de jongere hoe de gepaste hulp kan plaatsvinden. Aan de hand van een kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag opgesteld. Daarin wordt duidelijk wie met welke vraag komt en welke begeleiding gewenst is. Samen wordt er gekeken naar uw krachten en naar zaken die u motiveren om mee aan de slag te gaan. Er wordt een handelingsplan opgemaakt met concrete doelen en verwachtingen. Samen gaat iedereen in de gehele context aan de slag om terug sterk op pad te kunnen gaan. Als blijkt dat er een intensievere of andere ondersteuning gewenst is, zoeken onze orthopedagogen samen met u wat de geschikte hulpverlening is.