Multidisciplinaire Werking

Binnen BalanSS werken wij samen in een team van psychologen, logopedisten, (ortho)-pedagogen, ergotherapeuten, kinesisten, psychomotoor therapeuten en dokters. Onze multidisciplinaire hand-in-hand werken is een troef van ons centrum en brengt met zich mee dat wij een kwalitatief hoogstaande brede, overkoepelende hulpverlening bieden aan elke cliënt. Geen enkel schakel wordt vergeten of raakt door tijdsnood niet rond onze vergadertafel.

Wekelijks komt ons volledige team bijeen om de voortgang van onze cliënten van nabij op te volgen. Maandelijks komen onze verschillende werkgroepen samen voor concentratie, autisme,...
Tijdens deze overlegmomenten is er ruimte om perspectieven vanuit de verschillende disciplines aan bod te laten komen. Daarnaast is er overleg per specialisatie van de therapeut waarbij dieper kan worden ingegaan op bepaalde dossiers.

Indien aangewezen kan een afspraak gemaakt worden met de cliënt voor verder doktersonderzoek of diagnosestelling door dokter.