Multidisciplinaire Werking

Binnen BalanSS werken wij samen in een hecht team van psychologen, logopedisten, (ortho) pedagogen, ergotherapeuten, kinesisten, psychomotoor therapeuten, diëtisten en podologen. Onze multidisciplinaire hand-in-hand werking is een troef van ons centrum en brengt met zich mee dat wij een kwalitatief hoogstaande, brede, overkoepelende hulpverlening bieden aan elke cliënt. Binnen ons centrum wordt niemand vergeten, we zorgen ervoor dat elk dossier intern besproken kan worden om de hulpverlening te optimaliseren. Steeds worden belangrijke derden hierin betrokken.

Wekelijks komt ons volledige team samen om de voortgang van onze cliënten van dichtbij op te volgen. Maandelijks komen ook onze actieve werkgroepen rond aandacht en concentratie, autisme en leerstoornissen samen. Tijdens deze overlegmomenten komen de perspectieven vanuit de verschillende disciplines aan bod. Daarnaast is er ook overleg per discipline en binnen de specialisaties van de verschillende therapeuten om dieper in te gaan op de dossiers waarbij hier nood aan is.