Speels leren - TYP10

Laat de vingers van je kinderen vlot bewegen over het toetsenbord met onze BalanSS- typlessen. Het zal hen ook weer een knap stapje vooruit helpen!

In ons centrum werken we met verschillende methodes,
zowel kinderen met en zonder leerproblemen kunnen bij ons terecht om zonder problemen, op een kind-FIJNE manier, te leren typen. Geen saaie klassieke typles meer maar speels leren.
Recent heeft onze dyslexie-werkgroep ism onze kinesisten in het centrum een speelse methode ontworpen die op maat van kinderen met dyslexie kan worden ingezet.
Hiernaast gebruiken we tevens het gekende Typ10 TWEE programma waarbij de letters in 10 lessen op een speelse manier worden aangebracht. Dit programma kan individueel én in kleine groepjes worden aangeboden aan alle kinderen.

Omdat niet elk kind op dezelfde manier informatie verwerkt, worden verschillende leerkanalen aangesproken. Zo wordt er gewerkt met visuele, auditieve en motorische stimuli.
Blind typen is een fijn-motorische vaardigheid die wordt ontwikkeld bij het correct gebruik van een computer en het toetsenbord. Voor sommige kinderen is het niet evident om deze vaardigheid aan te leren. Het doel is de letterpositie volledig te automatiseren zodat men zich kan focussen op het schrijven van een tekst. Samen met het kind gaan we op zoek naar de methode die het dichtst bij hem/haar aansluit en gaan we zo efficiënt aan de slag om zo snel en fijn mogelijk ons doel te bereiken.

Al honderden kinderen leerden met succes op deze speelse manier typen. Een plezier om ze dan aan de slag te zien!
Na 10 lessen kunnen onze kinderen vlot en blind typen.
Mocht er extra bijsturing noodzakelijk zijn of mochten kinderen door een bepaalde stoornis of moeilijkheid nog steeds moeilijkheden hebben worden de handen in elkaar geslaan en bekeken hoe we in dit individueel traject optimaal kunnen op poten zetten.
Als voorbereiding naar eerste middelbaar kunnen jongeren die het foutloos schrijven onvoloende onder de knie hebben het typen aanleren om zo met ondersteunende software toch vlot hun gekozen richting te volgen.

Voor meer info, aarzel niet om ons te contacteren!