Relaxatietraining

Kinderen en jongeren kunnen soms innerlijk druk zijn. Ze ventileren spanning uit hun omgeving. Van kinderen en jongeren wordt tegenwoordig veel verwacht, op school, thuis, in de jeugdbeweging, in de sportclub, de muziekles, van de vrienden, … Dit kan leiden tot stress, faalangst, …
Steeds meer volwassenen beseffen zeer goed dat ze in een zeer stressvol ritme door het leven gaan. De lat wordt steeds hoger gelegd en we hebben soms te vaak een gemist aan 'me-time', tijd voor ontspanning...maar vaak weten we vaak niet hoe we dit moeten aanpakken.

In de relaxatietherapie gaan we op zoek naar de methode die het meest bij uw past. De relaxatietherapie die onze BalanSS-therapeuten aanbieden is gericht op:

  • Stress-reducering
  • Psychosomatische klachten (bv. hoofdpijn)
  • Gedragsproblemen
  • (Faal)-angst
  • Concentratiestoornissen
  • ...

    We zien dat relaxatie de sleutel is om meer innerlijke rust te bekomen en te werken aan een positief zelfbeeld.
    Voor onze jongeren heeft relaxatie op lange termijn ook positieve invloed op werkhouding, aandacht, geheugenprocessen, …