Infoavonden en Psycho-educatie

In samenwerking met interne en externe collega's ontspruiten onze BalanSS- bijscholingen en BalanSS-infoavonden. Op vraag van ouders, externe collega's, CLB’s, artsen of leerkrachten komen diverse topics aan bod. BalanSS combineert de interne expertise met deze van buitenaf om op die manier een rijk aanbod te kunnen bieden.

Het aantal deelnemers voor deze bijeenkomsten wordt beperkt gehouden om zo interactief mogelijk aan de slag te kunnen waar wenselijk.

Verder hechten we binnen ons centrum ook een groot belang aan psycho-educatie (proces van het uitleggen van psychische en fysieke kenmerken en symptomen van een stoornis) wat een belangrijk onderdeel kan zijn van een therapeutisch proces. Dit kan individueel aangeboden worden of in groep.

Mogelijke thema's:

  • ADD/ADHD
  • Autismespectrumstoornis
  • Taalstoornissen
  • Angst
  • Depressie
  • Burn-out
  • ...


Heeft u zelf ideeën, bleef u ergens op uw honger zitten of denkt u zelf een bijdrage te kunnen bieden? Neem gerust contact op op secretariaat@BalanSS.be en dien uw voorstel in. Op deze manier kwamen al talrijke nuttige zaken aan bod!