Activiteitenkalender

Tijdens de zomervakantie is het secretariaat gesloten van 16/07/18 tem 03/08/18. De andere dagen is het secretariaat bereikbaar van 09u30 tot 12u30.

4-delige oudergroep rond concentratiemoeilijkheden en -stoornissen bij kinderen en jongeren.
Wat: Tijdens deze sessies leren ouders wat aandachtsproblemen precies zijn, hoe deze ontstaan, wat de invloed hiervan kan zijn op het dagelijkse leven van het kind/de jongere en het gezin.
Wanneer: In overleg met de ingeschreven ouders.
Prijs: 25euro/per sessie per ouderpaar.

Aardig Sociaalvaardig
Wat: Binnen deze 10-delige groepstraining leren we samen van en aan elkaar om aardig sociaalvaardig te zijn. We staan stil bij onszelf en de anderen. Wat is vriendschap? Hoe werk ik goed samen? We oefenen op nee zeggen, omgaan met pestgedrag en we leren problemen oplossen. We oefenen op grenzen stellen, maar leren ook op tijd de teugels eens te laten vieren. We gaan samen op zoek naar de perfecte balans
Wanneer: In overleg.
Prijs: 25euro/sessie

Aandachts- en geheugentraining
Wat: U kan bij ons terecht voor een training van aandacht en geheugen via de ATAG-K training. Deze training is gericht op een verbetering van het functioneren van de aandacht en het geheugen.
Kinderen en jongeren leren met behulp van de training zo optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande aandachts- en geheugencapaciteiten, door een combinatie van enerzijds oefening en anderzijds het aanleren van specifieke aandachts- en geheugentechnieken, ondersteund door gedragstherapeutische technieken die van belang zijn gebleken bij leerprocessen.

ZOMERKAMPEN

Weet wat je meet!
Wat? Tijdens dit kampje gaan we op een creatieve en leuke manier aan de slag met maten, gewichten,...
Wanneer? 05/04/18 of 23/08/18
Tarief? 50 euro

Handen in elkaar voor het 1ste leerjaar.
Wat? Een groep voor kinderen die starten in het 1ste leerjaar.
Wanneer? 20/08/18 tem 22/08/2018
Tarief? 120 euro